Povrat robe

Obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora

1. Raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez razloga ukoliko proizvod nije otvoren ili korišten.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislemon izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom. i kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrazca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u prilogu. Odluku dostavite na način koji vama odgovara i na adresu i brojeve koji se nalaze u Obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača.

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2.Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena zajedno sa računom.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu  ugovora.

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (članak 77. Zakona) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija ili dijelovi, oštećenja, korištenje robe i sl). Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjem ili bez dijelova, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoje obaveze povrata robe te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u prilogu možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

I Z J A V A

kojom izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji robe koja je obavljena prodajom na daljinu i dajem podatke, kako slijedi:

IME I PREZIME KUPCA  ______________________________________________________________________

MJESTO I ADRESA ISPORUKE: ________________________________________________________________

BROJ RAČUNA: ____________________________________________________________________________

DATUM PRIMITKA ROBE: _____________________________________________________________________

ROBU VRAĆAM NA ADRESU:

BUDI VELIK JDOO, HARAMBASIĆEVA 13, ZAGREB

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru) _____________________________

Datum podnošenja izjave _____________________________.

Shopping Cart
Lajkajte nas na fejsu!Lajkajte nas na fejsu!Lajkajte nas na fejsu!Lajkajte nas na fejsu!
×

 

Bok!

Trebaš li pomoć?

×